ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Εκλογές

Ο πίνακας των προθεσμιών και των αντίστοιχων ενεργειών που αφορούν την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2019, αναρτάται κατόπιν της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος (πδ.38/2019 ΦΕΚ 64 Α΄ 24-04-2019) περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το με Α.Π. 31867/24-04-2019 έγγραφό μας).

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας προθεσμιών και των αντίστοιχων ενεργειών που αφορούν την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  25 Μαΐου 2019.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία γνωστοποίησης της ημερομηνίας διενέργειας της  κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84)
14 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 10 ημερών πριν από την ψηφοφορία για τον εφοδιασμό από τα κόμματα των Πρεσβευτικών και Προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1427/84).
14 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84).
16 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία διορισμού των μελών των εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 3 και 10 Ν. 1427/84).
19 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 5 ημερών πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας για τη γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση του προγράμματος εκλογής (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 1427/84).
21 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία ειδοποίησης των διορισθέντων μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 10 Ν. 1427/84
22 Μαΐου 2019 Λήγει η προθεσμία των 2 ημερών πριν από την ψηφοφορία για την παρουσίαση των δικαστικών αντιπροσώπων στον τόπο διορισμού τους και τη γνωστοποίηση της άφιξής τους στον Επόπτη εκλογών και την Πρεσβευτική – Προξενική αρχή (άρθρο 68 παρ. 13 π.δ.26/2012).
23 Μαΐου 2019 Οι πρεσβείες – προξενεία ειδοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων.
24 Μαΐου 2019 Παραδίδεται από πρεσβευτικές – προξενικές αρχές στους δικαστικούς αντιπροσώπους όλο το εκλογικό υλικό.
25 Μαΐου 2019 Παραδίδεται από τις πρεσβευτικές – προξενικές αρχές στις Εφορευτικές Επιτροπές το κατάστημα ψηφοφορίας.
25 Μαΐου 2019 Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές ανακοινωνούν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους.