ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Εκλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από ΜΜΕ, από Περιφερειακές Ενότητες ή αρμόδιοι ιστοσελίδων σχετικού περιεχομένου, που επιθυμούν να λάβουν αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, να επικοινωνήσουν με email στο afotogiannopoulou@singularlogic.eu ή στο τηλέφωνο 2106266721