ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

18.06.2019 Αρ. Πρ. 58 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
18.06.2019 Αρ. Πρ. 57 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.06.2019 Αρ. Πρ. 56 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
30.05.2019 Αρ. Πρ. 46 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
29.05.2019 Αρ. Πρ. 42 Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.05.2019 Αρ. Πρ. 50 Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
22.05.2019 Αρ. Πρ. 39595 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω φορητών συσκευών στις επικείμενες Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
21.05.2019 Αρ. Πρ. 40 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2019 Αρ. Πρ. Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές
18.05.2019 Αρ. Πρ. 38434 Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.05.2019 Αρ. Πρ. 38431 Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
16.05.2019 Αρ. Πρ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΙΟΥ 2019
14.05.2019 Αρ. Πρ. 34 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.05.2019 Αρ. Πρ. 33 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.05.2019 Αρ. Πρ. 32 Διαδικασία υποβολής μηνιαίας έκθεσης απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 2 3 4 65
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ