ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1548 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: 7ΝΞΚ465ΧΘ7-Ι14

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 604Η465ΧΘ7-5ΘΚ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης μετάταξης υπαλλήλου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6128465ΧΘ7-Ν43 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 3251 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 7969 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απογευματινής. νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί ή διοριστεί στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από 13/12/20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΛΛΗ465ΦΘΕ-ΙΤΙ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 475 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί ή διοριστεί στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από 01/02/20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΞΜ465ΧΘ7-ΡΞΓ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 21 Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί ή διοριστεί στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από 03/01/20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΓΒ465ΧΘ7-1Ν2 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 6427 Ενίσχυση των πιστώσεων του ΠΔΕ 2016 του Φορέα 07- Υπ. Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7086465ΧΘ7-ΣΘ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 515 Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2016 του ΕΦ 07-110 & 440 σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΜΜ465ΧΘ7-ΠΛΑ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1549 ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟ 1/2/2017 ΈΩΣ 28/2/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΚΥ465ΧΘ7-ΦΧ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1550 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΑΓΓ465ΧΘ7-ΗΧΦ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1551 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΓΕΝΑ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΨΗ465ΧΘ7-4Α8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1552 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗς ΕΕΤΑΑ (ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (14/02/2017 - 15/02/2017)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 75Δ6465ΧΘ7-ΓΣΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1556 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΣΝΠ465ΧΘ7-ΕΛΨ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 6442 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΦΕ-ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ 150 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 1/03/2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΦΩ465ΧΘ7-ΞΥΨ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 1557 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 3 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΦΔ - ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΗ6465ΧΘ7-Ω73 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

01.03.2017 Αρ. Πρ. 3748 22η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΑΥ465ΧΘ7-ΨΡΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.120
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ