ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.02.2017 Αρ. Πρ. 5495 Απόφαση ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης μετακίνησης από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα της κα Δήμητρας Μπιτούνη, υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω της λήξης συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NEPT Progra

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΚΥ465ΧΘ7-Ν86 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 6102 Κατανομή ποσού ύψους έως 18.582.941,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 1334 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΨΩΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 97ΣΝ465ΧΘ7-329 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 1337 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPROCOM.EU (ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 71Ν3465ΧΘ7-01Υ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

23.02.2017 Αρ. Πρ. - Σύσταση και Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω35Ψ465ΧΘ7-8ΜΒ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 5118 Πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 9175, οικ. έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις από την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Υπουργε

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΧΣ465ΧΘ7-ΙΨ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 5370 Πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 07-110, ΚΑΕ 1111, οικ. έτους 2017, για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μελανιών και τόνερ, για τις λειτουργικές α

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Α7Β465ΧΘ7-7ΦΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 1323 23/02/2017 Εξόφληση τιμολογίων προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειθακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015 2 πειφέρειες

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΑΑ465ΧΘ7-Γ42 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 1314 23/02/2017 ξόφληση τιμολογίων προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής - Εθνικοί Πόροι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΗΖ465ΧΘ7-Ι0Λ | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 5757 Kάλυψη της δαπάνης εξόδων μετακίνησης στο Βελιγράδι της Σερβίας, της κας Ελένης Τάτση, Προϊσταμένης του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς της Γ. Γ. Ι. Φ. του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26/02/2017-01/03/201

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥΦΙ465ΧΘ7-9ΥΥ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 1319 23/02/2017 Εξοφλήσεις Τιμολογίων 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΘΕΞ465ΧΘ7-79Β | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 5341 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΥΦ465ΧΘ7-Ω71 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 6090 Χρηματοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΝΨ465ΧΘ7-ΒΔΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 6091 Χρηματοδότηση του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Χ4Ε465ΧΘ7-832 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.02.2017 Αρ. Πρ. 6092 Χρηματοδότηση του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΝΡ465ΧΘ7-7ΦΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 1.627 1.628 1.629 1.630 1.631 1.706
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ