ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

31.10.2005 Αρ. Πρ. 31 Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του αρθρ. 91 του ν. 3386/2005
20.10.2005 Αρ. Πρ. 30 Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05
01.09.2005 Αρ. Πρ. 26 Σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ