ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.04.2014 Αρ. Πρ. 21 Νέες ρυθμίσεις για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2014 Αρ. Πρ. 20 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
22.04.2014 Αρ. Πρ. 18 Οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.11.2013 Αρ. Πρ. 20 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12.09.2013 Αρ. Πρ. 18 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.08.2013 Αρ. Πρ. 15 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.08.2013 Αρ. Πρ. 14 Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων υπηκόων Κροατίας μετά την είσοδο της στην Ε.Ε. (01/7/2013)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.07.2013 Αρ. Πρ. 27237 Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Κροατίας στην Ελλάδα. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.05.2013 Αρ. Πρ. 13 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19.06.2012 Αρ. Πρ. 41 Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν.3907/11
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14701 Διαχείριση Παραβόλων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης για τις <υπηρεσίες μιας στάσης> των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
28.03.2012 Αρ. Πρ. 12 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4018/2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
01.03.2012 Αρ. Πρ. 6 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) <Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:B44ΡΝ-ΗΤΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.07.2011 Αρ. Πρ. 37 Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν. 3907/ 2011.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.02.2011 Αρ. Πρ. 18 Εφαρμογή των διατάξεων του 380/2008/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και σταδιακή ανάπτυξη των καταστημάτων μιας στάσης () (ΑΔΑ: 4ΑΛΥΚ-Ι)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ