ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

27.09.2010 Αρ. Πρ. Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή 30 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για την παροχή εργασίας, ως εκλογικό συνεργείο, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010
06.09.2010 Αρ. Πρ. Προκήρυξη για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τριάντα (30) ατόμων στο Υπουργείο Εσωτερικών Α. & Η.Δ. – ΣΟΧ 1 /2010 (αρ.πρ.50279/6-9-10) – ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 17-9-2010
19.03.2010 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ για το διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την Εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας – ολοκληρώθηκε
12.10.2009 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ για το διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την Εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (ΑΘΗΝΑ). – ολοκληρώθηκε
12.10.2009 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ για το διορισμό ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την Εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ). – ολοκληρώθηκε
05.05.2008 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένου μίας (1) Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
10.04.2008 Αρ. Πρ. Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ. – ολοκληρώθηκε
18.03.2008 Αρ. Πρ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την επιλογή Προϊσταμένων τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. – ολοκληρώθηκε
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ