ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

16.01.2018 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Τομεακού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει
30.11.2017 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει
06.03.2017 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση (27) θέσεων Εθνικών εμπειρογνωμόνων με απόσπαση στην Ευρωπαϊκή επιτροπή
15.07.2016 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
15.07.2016 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
31.05.2016 Αρ. Πρ. Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
22.10.2015 Αρ. Πρ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)
02.04.2015 Αρ. Πρ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
10.02.2014 Αρ. Πρ. Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
07.12.2012 Αρ. Πρ. Προκήρυξη μετάταξης υπαλλήλων (ορθή επανάληψη)
08.03.2012 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση για τους Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
06.03.2012 Αρ. Πρ. Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων για την περίοδο 2007-2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
28.02.2012 Αρ. Πρ. Υποψήφιοι Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που αποκλείονται για τυπικούς λόγους
24.02.2012 Αρ. Πρ. Αποτελέσματα για τις θέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α
24.01.2012 Αρ. Πρ. Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για τους υποψηφίους Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ