ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.07.2010 Αρ. Πρ. 41901 Απόφαση για τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των Δημοτικών αρχών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.07.2010 Αρ. Πρ. 41898 Απόφαση για τα γνωρίσματα των καλπών και των ειδικών διαχωριστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των Δημοτικών αρχών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.07.2010 Αρ. Πρ. 40698 Κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
16.07.2010 Αρ. Πρ. 39959 Χορήγηση βεβαίωσης στους εκλογείς που δεν θα ψηφίσουν λόγω χιλιομετρικής απόστασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.06.2010 Αρ. Πρ. 35297 Κύρωση αποτελεσμάτων πληθυσμού Δήμων 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
21.06.2010 Αρ. Πρ. 34824 Παραχώρηση είκοσι (20) τεμαχίων αυτοκινήτων φορτηγών ανατρεπόμενων 10tn (αρ. διακ. 3/2007).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21.06.2010 Αρ. Πρ. 34531 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας εβδομήντα (70) τεμαχίων εξαρτήσεων γεωργικών μηχανημάτων ειδικών (λεπίδες αποχιονισμού) (αρ. δ/ξης 1/2006).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21.06.2010 Αρ. Πρ. 34532 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας είκοσι δύο (22) τεμαχίων προωθητήρων γαιών αυτοκινούμενων(αρ. δ/ξης 3/2006).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.06.2010 Αρ. Πρ. 33707 Κατανομή ποσού 39.320.232 € από τα Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α. του Ν. 2880/2001.

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
18.06.2010 Αρ. Πρ. 33703 Κατανομή ποσού 29.338.994 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε ΟΤΑ α΄ βαθμού του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
18.06.2010 Αρ. Πρ. 33705 Κατανομή ποσού 27.685.413 € σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, εκ των εσόδων από το Φόρο Ζύθου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
14.06.2010 Αρ. Πρ. 33124 Εκλογικοί κατάλογοι Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
31.05.2010 Αρ. Πρ. 29982 Παράταση προθεσμίας εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.04.2010 Αρ. Πρ. 130181/23198 Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
ΦΕΚ: 562 B'ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
15.03.2010 Αρ. Πρ. 11974 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής της προμήθειας είκοσι (20) τεμαχίων αυτοκινήτων φορτηγών ανατρεπόμενων 10tn (αρ. διακ.3/2007)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 91 92 93 94 95 102
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ