ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

07.11.2006 Αρ. Πρ. 47 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 150/06 σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων
07.11.2006 Αρ. Πρ. 47 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
25.10.2006 Αρ. Πρ. 45 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
25.10.2006 Αρ. Πρ. 45 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
17.10.2006 Αρ. Πρ. 43 Πρόσκληση των 32 πιλοτικών ΟΤΑ σε ημερίδα.
05.10.2006 Αρ. Πρ. 688 Μηχανισμός αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα μέτρα των κρατών μελών στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.09.2006 Αρ. Πρ. 51360 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
20.09.2006 Αρ. Πρ. 33 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
08.09.2006 Αρ. Πρ. 33 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
04.08.2006 Αρ. Πρ. 28 Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων προερχομένων από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
21.07.2006 Αρ. Πρ. 26 Προπαρασκευαστικές ενέργειες των ΟΤΑ σε σχέση με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου.
21.07.2006 Αρ. Πρ. 27 Καθορισμός 32 ΟΤΑ ως πιλοτικών για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου.
06.06.2006 Αρ. Πρ. 17 Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου- Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης
19.05.2006 Αρ. Πρ. 14 Υπενθύμιση της υπ’ αριθμ. 7 / 29-03-06 εγκυκλίου
19.05.2006 Αρ. Πρ. 15 Υπενθύμιση της υπ’ αριθμ. 11 /25-04-06 εγκυκλίου.
1 92 93 94 95 96 98
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ