ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

26.03.2009 Αρ. Πρ. 18398 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ
24.03.2009 Αρ. Πρ. 11 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
24.03.2009 Αρ. Πρ. 11 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.03.2009 Αρ. Πρ. 12 Επέκταση της σύμβασης διασύνδεσης των ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
04.03.2009 Αρ. Πρ. 10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
04.03.2009 Αρ. Πρ. 10 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.02.2009 Αρ. Πρ. 9 Περί αναδρομικής αναγνωρίσεως ή μη πολιτικού γάμου ο οποίος τελέσθηκε πριν την ισχύ του Ν.1250/1982 στο εξωτερικό ανάμεσα σε Έλληνα και αλλοδαπή ενώ υπήρχε ήδη προηγούμενος θρησκευτικός γάμος (έγκυρος) αυτού με άλλο πρόσωπο.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
23.02.2009 Αρ. Πρ. 7 Θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών των ΟΤΑ Α΄βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.02.2009 Αρ. Πρ. 8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
23.02.2009 Αρ. Πρ. 8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
18.02.2009 Αρ. Πρ. 10405 Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006.
16.02.2009 Αρ. Πρ. 19529 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
11.02.2009 Αρ. Πρ. 9015 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1991
10.02.2009 Αρ. Πρ. 8382 Εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
05.02.2009 Αρ. Πρ. 5 Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 62 63 64 65 66 87
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ