ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

02.04.2021 Αρ. Πρ. 25523 Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021
17.03.2021 Αρ. Πρ. 20155 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020
03.03.2021 Αρ. Πρ. 16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ
18.02.2021 Αρ. Πρ. 12119 Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών
08.02.2021 Αρ. Πρ. 9541 Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ
02.02.2021 Αρ. Πρ. 8936 Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της υπ’ αριθμ. 233/2019 Γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
18.01.2021 Αρ. Πρ. 3582 Αναζήτηση στοιχείων υπευθύνων για τα θέματα εμβολιασμού κατά SARS-CoV-19
08.01.2021 Αρ. Πρ. 723 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
08.01.2021 Αρ. Πρ. 826 Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
04.01.2021 Αρ. Πρ. 228 Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθ.137/2020 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
31.12.2020 Αρ. Πρ. 92992 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (άρθρο 107 του ν. 4714/2020)
24.12.2020 Αρ. Πρ. 91473 Δήλωση επιθυμίας εμβολιασμού από το προσωπικό παροχής υπηρεσιών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
16.12.2020 Αρ. Πρ. 88541 Αναζήτηση στοιχείων προσωπικού που παρέχουν υπηρεσίες «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
26.11.2020 Αρ. Πρ. 81639 Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021
25.11.2020 Αρ. Πρ. 81519 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών.
1 2 3 4 5 6 30
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ