ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37711 δαπάνη εξόδων μετακίνησης της κ. Φωτεινής Κούβελα, Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, στην Αλεξανδρούπολη, στις 31/8-1/9/2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε διήμερο Φεστιβάλ με τίτλο "Ο Φάρος της Ισότητας" που διοργανώνει το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-ΧΞ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37684 Κατανομή ποσού ύψους 6.456.865,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΒΖ465ΧΘ7-Χ4Δ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37374 Επιχορήγηση ΟΤΑ της χώρας με συνολικό ποσό 30.000,00€ για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, των λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων του διαγωνισμού πρόσληψης 548 υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ(Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017), που θα διεξαχθεί στις 7 & 8

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΡΓ465ΧΘ7-Π4Β | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37359 Επιχορήγηση του Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας, με συνολικό ποσό 7.000,00 €, για την προμήθεια εξοπλισμού της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑ7Θ465ΧΘ7-15Χ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 32938 Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚΦ6465ΧΘ7-1ΥΥ | Αρ. Πρ. Αποφ.: 32901 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37419 Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 43660/20-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΠΞ3465ΧΘ7-Ξ94) για τη μετάταξη της Χαραλαμπή Αθανασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72Ω9465ΧΘ7-Ψ51 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37416 Μερική ανάκληση της της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 43659/20-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ι45465ΧΘ7-ΘΒΝ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 69ΠΞ465ΧΘ7-Ν28 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37409 Ανάκληση πιστώσεων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες μισθοδοσίας για τη μετάταξη της Χαραλαμπή Αθανασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω720465ΧΘ7-5Ψ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37411 Ανάκληση πιστώσεων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες μισθοδοσίας για την μετάταξη της Χαραλαμπή Αθανασίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3ΡΣ465ΧΘ7-ΠΩ8 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37413 Ανάκληση πιστώσεων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες μισθοδοσίας για τη μετάταξη της Χαραλαμπή Αθανασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΚΕ465ΧΘ7-8ΙΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.07.2018 Αρ. Πρ. 37415 Μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 43655/20-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΚΛ465ΧΘ7-ΜΚ7) λόγω μετάταξης της Χαραλαμπή Αθανασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΨΚ465ΧΘ7-Χ04 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

20.07.2018 Αρ. Πρ. 37489 Ένταξη Πράξης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ν. Κορινθίας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨ0Η465ΧΘ7-4ΒΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.07.2018 Αρ. Πρ. 37488 Ένταξη Πράξης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων (Ν. Εύβοιας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΛΛ465ΧΘ7-ΦΧΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.07.2018 Αρ. Πρ. 37487 Ένταξη Πράξης του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65Κ3465ΧΘ7-Κ6Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

20.07.2018 Αρ. Πρ. 37486 Ένταξη Πράξης του Δήμου Οινουσσών (Ν. Χίου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72ΠΩ465ΧΘ7-834 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

1 1.662 1.663 1.664 1.665 1.666 2.043
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ