ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 20 Νοέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

16.01.2009 Αρ. 2904 Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ.

Αρχείο

19.12.2008 Αρ. 163 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

16.12.2008 Αρ. 160 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

12.12.2008 Αρ. 159 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Αρχείο

03.07.2008 Αρ. 53 Συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2007.

Αρχείο

1 3 4 5
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ