ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

13.05.2015 Αρ. Πρ. COM(2015)240 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
27.06.2014 Αρ. Πρ. EUCO 79/14 Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας της ασφάλειας και της δικαιοσύνης/Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 26/27 Ιουνίου 2014 Κεφάλαιο Ι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.03.2014 Αρ. Πρ. COM(2014)154 Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη – Ανακοίνωση της E. Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.10.2012 Αρ. Πρ. - Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ Άρθρο 79 (ενοποιημένη απόδοση)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.05.2011 Αρ. Πρ. COM(2011)248 Ανακοίνωση για τη Μετανάστευση
04.05.2010 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2009-2014)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.04.2010 Αρ. Πρ. COM(2010)171 Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.06.2009 Αρ. Πρ. COM(2009)266 Μέθοδος παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
15.10.2008 Αρ. Πρ. - Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβριος 2008)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
17.06.2008 Αρ. Πρ. COM(2008)359 Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές ενέργειες και μέσα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.12.2006 Αρ. Πρ. - Συνθήκη ΕΚ Άρθρα 63.3 (α) και 4
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.12.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)669 Σχέδιο Πολιτικής για τη Νόμιμη Μετανάστευση (2006-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.08.2005 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Χάγης – Σχέδιο Δράσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.05.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης – Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.03.2005 Αρ. Πρ. - Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ