ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

15.03.2017 Αρ. Πρ. 8323 Διαγραφή προστίμων περιφερειακών&nbsp& δημοτικών συνδυασμών υποψηφίων στις Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 λόγω μη δημοσιοποίησης εκλογικών εσόδων & δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.05.2014 Αρ. Πρ. 32 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή 25 Μαΐου 2014:
α) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
β) των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2014 Αρ. Πρ. 31 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή 25 Μαΐου 2014:
α) των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
β) των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2014 Αρ. Πρ. 29 Διενέργεια επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2014 Αρ. Πρ. 28 Διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.05.2014 Αρ. Πρ. 27 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.05.2014 Αρ. Πρ. 23 Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.05.2014 Αρ. Πρ. 22 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
02.05.2014 Αρ. Πρ. 17780 Υπολογισμός αριθμού υποψηφίων και από τα δύο φύλα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.04.2014 Αρ. Πρ. 16959 Αποστολή αποφάσεων ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2014 Αρ. Πρ. 20 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.04.2014 Αρ. Πρ. 19 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.04.2014 Αρ. Πρ. 17 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς δημοτικές & περιφερειακές εκλογές 18ης&nbsp & 25ης Μαΐου 2014 καθώς & Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 25ης Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.04.2014 Αρ. Πρ. 16 Εκλογικοί κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και επαναληπτικών και εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.04.2014 Αρ. Πρ. 14 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ