ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

17.04.2014 Αρ. Πρ. 13 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών
της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.04.2014 Αρ. Πρ. 116 Κώλυμα εκλογιμότητας υπαλλήλων Δημοτικών ΝΠΙΔ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.03.2014 Αρ. Πρ. 09 Εκλογικές δαπάνες διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.03.2014 Αρ. Πρ. 08 Κατάργηση διατάξεων των νόμων 3838/2010 και 3870/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
10.03.2014 Αρ. Πρ. 9838 Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
28.02.2014 Αρ. Πρ. 06 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4239/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.11.2013 Αρ. Πρ. 24 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2014. Προθεσμία
εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
04.07.2013 Αρ. Πρ. 27237 Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Κροατίας στην Ελλάδα. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ