ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
18.06.2019 Αρ. 46020 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
18.06.2019 Αρ. 46111 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
13.06.2019 Αρ. 45379 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
13.06.2019 Αρ. 45378 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
17.09.2015 Αρ. 32484 Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
01.09.2015 Αρ. 30316 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
01.09.2015 Αρ. 14473 Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
01.09.2015 Αρ. 51774 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων εκλογικών κέντρων κ.λπ. κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκάστοτε γενικών βουλευτικών εκλογών
28.08.2015 Αρ. 15297 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
28.08.2015 Αρ. 30080 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
28.08.2015 Αρ. 30085 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
28.08.2015 Αρ. 30086 Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
28.08.2015 Αρ. 15000 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
21.01.2015 Αρ. 2954 Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
13.01.2015 Αρ. 1573 Κατανομή ποσοστού 50%+10% εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015
13.01.2015 Αρ. 1572 Καθορισμός ποσού εκλογικής χρηματοδότησης των εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015
08.01.2015 Αρ. 827 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
08.01.2015 Αρ. 666 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
05.01.2015 Αρ. 241 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
31.12.2014 Αρ. 51790 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
31.12.2014 Αρ. 51571 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
31.12.2014 Αρ. 51569 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
31.12.2014 Αρ. 51793 Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
31.12.2014 Αρ. 51774 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων των κομμάτων
14.06.2012 Αρ. 23990 Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2012
12.06.2012 Αρ. 23651 Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
11.06.2012 Αρ. 23586 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23508 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23378 Καθορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, με αποζημίωση, για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23511 Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες – μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής
08.06.2012 Αρ. 23505 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23504 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23507 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23510 Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23506 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08.06.2012 Αρ. 23083 Προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
07.06.2012 Αρ. 22853 Μορφή ψηφοδελτίων κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
05.06.2012 Αρ. 22273 Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής
24.05.2012 Αρ. 20596 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.
23.05.2012 Αρ. 20422 Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
21.05.2012 Αρ. 19678 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
21.05.2012 Αρ. 19680 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής
21.05.2012 Αρ. 19676 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
21.05.2012 Αρ. 19679 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και άλλων λεπτομερειών
19.05.2012 Αρ. 19654 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων (συσχετίζεται με την ΥΑ με ΑΔΑ Β4ΩΣΝ-Τ0Θ)
19.05.2012 Αρ. 19669 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
19.05.2012 Αρ. 19653 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
19.05.2012 Αρ. 19648 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
19.05.2012 Αρ. 19667 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
19.05.2012 Αρ. 19652 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
04.05.2012 Αρ. 17599 Συγκρότηση συνεργείων παροχής υπηρεσιών λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 6ης Μαϊου 2012
30.04.2012 Αρ. 17359 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους της χώρας, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
26.04.2012 Αρ. 16308 Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής
20.04.2012 Αρ. 15524 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
19.04.2012 Αρ. 15286 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
19.04.2012 Αρ. 15514 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών
18.04.2012 Αρ. 15085 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
12.04.2012 Αρ. 14492 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
12.04.2012 Αρ. 14493 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
12.04.2012 Αρ. 14496 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και άλλων λεπτομερειών
12.04.2012 Αρ. 14494 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής
11.04.2012 Αρ. 14474 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 6ης Μαΐου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
11.04.2012 Αρ. 14475 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 6ης Μαΐου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
11.04.2012 Αρ. 14470 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
11.04.2012 Αρ. 14473 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών