ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.71 (ΦΕΚ 122 Α’/29-5-2023)
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72 (ΦΕΚ 123 Α’/29-5-2023)

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8 (ΦΕΚ 16 Α’/25-1-2023)

Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.