ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
06.04.2024 Αρ. 18 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
24.04.2019 Αρ. 31862 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας
24.04.2019 Αρ. 31867 Κοινοποίηση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό ημέρας ψηφοφορίας καθώς και πίνακα προθεσμιών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαίου 2019 στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε.
24.04.2019 Αρ. 64 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
09.05.2014 Αρ. 18912 Αποστολή υποδείγματος προγράμματος ψηφοφορίας