ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Τα αποτελέσματα διατίθενται όπως είναι καταχωρημένα στη βάση του Υπουργείο Εσωτερικών. Τα ακριβή αποτελέσματα εκδίδονται από τα κατά τόπους πρωτοδικεία όπως ο νόμος ορίζει. Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου