ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1996 Αρ.3657 ΣτΕ 1996_3657
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3614 ΣτΕ 1996_3614
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.2661 ΣτΕ 1996_2661
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.810 ΣτΕ 1996_810
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.201 ΝΣΚ 201_1996
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.5797 ΣτΕ 5797-1996
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.100 ΝΣΚ 100-1995
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.4404 ΣτΕ 1995_4404
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.4394 ΣτΕ 1995_4394
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.1657 ΣτΕ 1995_1657
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.40 ΣτΕ 40_1995
Δικαστική Απόφαση
1994 Αρ.5 ΑΕΔ 5_1994
Δικαστική Απόφαση
1993 Αρ.1273 ΣτΕ 1993_1273
Δικαστική Απόφαση
1992 Αρ.1816 ΣτΕ 1992_1816
Δικαστική Απόφαση
1991 Αρ.2297 ΣτΕ 1991_2297
Δικαστική Απόφαση
1 317 318 319 320