ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

03.05.2004 Αρ.Ν 3274 Κατάρτιση και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου
Εγκύκλιος
29.04.2004 Αρ.81 Τίτλος παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ.38 Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.04.2004 Αρ.82 Σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.03.2004 Αρ.491 Θέσπιση προγράμματος χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου (ΑΙΝΕΙΑΣ)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
2004 Αρ.3353 ΣτΕ 2004_3353
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.2166 ΣτΕ 2004_2166
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.1557 ΣτΕ 2004_1557
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.1426 ΣτΕ 2004_1426
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.379 ΣτΕ 2004_379
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.342 ΣτΕ 2004_342
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.121 ΣτΕ 2004_121
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.117 ΣτΕ 2004_117
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.17 ΣτΕ 2004_17
Δικαστική Απόφαση
2004 Αρ.343 ΣτΕ 343_2004
Δικαστική Απόφαση
1 298 299 300 301 302 305