ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Ευρώπη για τους Πολίτες

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοσίευση του Κανονισμού του Προγράμματος

Μετά την υιοθέτηση του Προγράμματος από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Εργασίας 2019

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας για τις δράσεις, τις ετήσιες προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό και τις προθεσμίες του 2019, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Πρόγραμμα Εργασίας 2020

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας για τις δράσεις, τις ετήσιες προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό και τις προθεσμίες του 2020, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ