ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 21 Νοέμβριος 2019
Ευρώπη για τους Πολίτες

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοσίευση του Κανονισμού του Προγράμματος

Μετά την υιοθέτηση του Προγράμματος από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Εργασίας 2019

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας για τις δράσεις, τις ετήσιες προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό και τις προθεσμίες του 2019, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ