ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Ευρώπη για τους Πολίτες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 2019

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων* Περίοδος επιλεξιμότητας: τα έργα πρέπει να αρχίσουν μεταξύ
1 Φεβρουαρίου 2019 1 Σεπτεμβρίου 2019 και 29 Φεβρουαρίου 2020

 

Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά

Μέτρο Προθεσμία υποβολής αιτήσεων* Περίοδος επιλεξιμότητας: τα έργα πρέπει να αρχίσουν μεταξύ
Αδελφοποίηση πόλεων
1 Φεβρουαρίου 2019 1 Ιουλίου 2019 και 31 Μαρτίου 2020
1 Σεπτεμβρίου 2019 1 Φεβρουαρίου και 31 Οκτωβρίου 2020
Δίκτυα πόλεων
1 Μαρτίου 2019 1 Σεπτεμβρίου 2019 και 29 Φεβρουαρίου 2020
1 Σεπτεμβρίου 2019 1 Μαρτίου και 31 Αυγούστου 2020
Έργα της κοινωνίας των πολιτών
1 Σεπτεμβρίου 2019 1 Μαρτίου και 31 Αυγούστου 2020

* ‘Οταν οι προθεσμίες υποβολής πέφτουν σαββατοκύριακο, τότε η επόμενη εργάσιμη ημέρα θεωρείται ως ημέρα της προθεσμίας. Οι ανωτέρω προθεσμίες πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη σχετική Call for Proposals.

Για τη λήψη των προθεσμιών των μέτρων του προγράμματος για τη διετία 2019-2020, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν τις 12:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) κατά την τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Αν η προθεσμία για την υποβολή συμπίπτει με σαββατοκύριακο, ως ημέρα λήξης της προθεσμίας πρέπει να θεωρηθεί η 1η εργάσιμη ημέρα μετά το σαββατοκύριακο.