ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Ευρώπη για τους Πολίτες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για την αναζήτηση εταίρων παρακαλούμε όπως, είτε μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα
(http://www.europe4citizens.eu/partners/) που έχει δημιουργηθεί από τα εθνικά σημεία επαφής του προγράμματος για το σκοπό αυτό, είτε συμπληρώσετε σχετικό έντυπο και να μας το αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος.
Για τη λήψη του εντύπου, πατήστε εδώ.

Συμμετοχή των νέων στα κοινά
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Η οργάνωση PANT (Δημοκρατία της Τσεχίας) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα τη συμμετοχή των νέων στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Ποίηση ως μέσο για τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Ο Δήμος Oeiras (Πορτογαλία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα την ποίηση ως μέσο για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αθλητισμός και ένταξη
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Ο αθλητικός οργανισμός Sportiko (Δημοκρατία της Σερβίας) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής ένταξης, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Euromics
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Η οργάνωση PALANGA PUBLIC LIBRARY (Λιθουανία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα τα κόμικς και οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ευρωσκεπτικισμός και νεολαία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων)
Ο πορτογαλικός φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης Freguesia da Guarda αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και το ρόλο της νεολαίας, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.1 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ξενοφοβία και διαπολιτισμικός διάλογος
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Ο πορτογαλικός διαδημοτικός φορέας της Coimbra αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και το ρόλο της νεολαίας, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Νεολαία και ΕΕ
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Ο πορτογαλικός φορέας Centro Social Paroquial Santo Condestável αναζητά εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα το ρόλο της νεολαίας στα κοινά, στο πλαίσιο Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαπολιτισμική συνεργασία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρo 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων)
Το λιθουανικό πολιτιστικό κέντρο Kelme ενδιαφέρεται να συμμετέχει ως εταίρος σε έργο σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συνεργασία, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δημιουργικότητα και Καινοτομία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων, 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Το πολωνικό ίδρυμα Foundation of Creative Innovation αναζητά εταίρους σε έργο σχετικά με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, στο πλαίσιο των μέτρων 2.1 και 2.2 του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κοινωνική Ένταξη ΑΜΕΑ
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρα 2.1 Αδελφοποιήσεις & 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Η λετονική οργάνωση Riga German Culture Society ενδιαφέρεται να συμμετέχει ως εταίρος σε έργο σχετικά με κοινωνική ένταξη των ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο των μέτρων 2.1 και 2.3 του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πανδημία σε τοπικό επίπεδο, συμμετοχικοί προϋπολογισμοί & ηλεκτρονική δημοκρατία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις, 2.2 Δίκτυα Πόλεων & 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Η Λιθουανική Ένωση Τοπικών Κοινοτήτων Klaipeda ενδιαφέρεται να συμμετέχει ως εταίρος σε έργο σχετικά με την πανδημία, τους συμμετοχικούς προϋπολογισμούς και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στο πλαίσιο όλων των μέτρων του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Θέατρο, κοινωνικός ακτιβισμός και εκπαίδευση
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις, 2.2 Δίκτυα Πόλεων & 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Η Σερβική πολιτιστική οργάνωση Smiranti ενδιαφέρεται να συμμετέχει ως εταίρος σε έργο σχετικά με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο όλων των μέτρων του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συμμαχία Πολιτών για ένα Ανθεκτικό Οικοσύστημα
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Η ισπανική κοινότητα Valenciana αναζητά εταίρους σε έργο σχετικά με ένα οικοσύστημα ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2. Δίκτυα Πόλεων του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πολιτισμός και κοινωνική αλλαγή
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις, 2.2 Δίκτυα Πόλεων & 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)
Η Σερβική πολιτιστική οργάνωση Kulturanova ενδιαφέρεται να συμμετέχει ως εταίρος σε έργο σχετικά με τον πολιτισμό, στο πλαίσιο όλων των μέτρων του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Καλές πρακτικές και προγράμματα για τον εθελοντισμό
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Η σλοβενική οργάνωση Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa, αναζητά εταίρους για έργο σχετικά με τον εθελοντισμό, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Παιδί και δημιουργικότητα
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή)
Το βουλγαρικό ίδρυμα “The Child and the Folklore” επιθυμεί τη συμμετοχή του ως εταίρος σε πρόταση, στο πλαίσιο όλων των μέτρων του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Φυλετική ισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα και νεολαία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
H MKO PaRiter (Κροατία) επιθυμεί να συμμετέχει ως εταίρος για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τη φυλετική ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νεολαία, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δημοκρατική συμμετοχή, ένταξη και νεολαία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή)
Το ισπανικό πανεπιστημιακό ίδρυμα Foundation Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) επιθυμεί τη συμμετοχή του ως εταίρος σε πρόταση, στο πλαίσιο όλων των μέτρων του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

To μέλλον της ΕΕ μετά τον COVID-19
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
H MKO Platypus (Κροατία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με το μέλλον της ΕΕ μετά την πανδημία, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς για έξυπνη ανάπτυξη στις Περιφέρειες
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Ο δήμος Preili από τη Λετονία αναζητά εταίρους για την υλοποίηση ενός έργου που αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Καταπολεμώντας μύθους για την ΕΕ
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
Το Πανεπιστήμιο του Σπλιτ (Κροατία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων για τη νεολαία, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διαπολιτισμικός διάλογος και λαογραφία
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
Το βουλγαρικό ίδρυμα ‘The Child and the Folklore’ αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων για την ανοχή και τις ίσες ευκαιρίες για τη νεολαία μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και της λαογραφίας, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δικτύωση για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Η ιρλανδική οργάνωση Drogheda Community Services επιθυμεί να ενταχθεί ως εταίρος σε μια σύμπραξη, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Kλιματική αλλαγή και μετανάστευση
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
Η ιρλανδική οργάνωση ‘Sonairte – The National Ecology Centre’ αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη μετανάστευση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προώθηση και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
Η πολωνική οργάνωση ‘Tour Guides Association ‘Golden Duck’ ‘ επιθυμεί να συμμετάσχει ως εταίρος σε έργο που αφορά την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Bελτίωση κατάστασης συνταξιούχων γυναικών
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών)
Η φινλανδική οργάνωση ‘Finnish Federation of Graduate Women’ αναζητά εταίρους για ένα έργο που αφορά το σχεδιασμό μέτρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη βελτίωση της κατάστασης των συνταξιούχων γυναικών, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.3 Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ένταξη Μεταναστών σε τοπικό επίπεδο
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Ο Δήμος Gdansk (Πολωνία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων για την ένταξη μεταναστών στα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δικτύωση για τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και πολιτιστικές ανταλλαγές
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Ο Δήμος Botevgrad (Βουλγαρία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 3ης Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω της δημοκρατικής συμμετοχής
(Σκέλος 2, Δημοκρατική Συμμετοχή)
Η Ένωση Παραπληγικών της επαρχίας Μετόχια (Δημοκρατία της Σερβίας) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Ευρωπαϊκή Μνήμη για τις προθεσμίες της 3ης Μαρτίου & 1ηςΣεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Oλοκληρωτικά καθεστώτα και σύγχρονη τέχνη
(Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη)
Η ΜΚΟ Foreground Foundation (Βουλγαρία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη για την προθεσμία της 4ης Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Γεωργία, Πολιτισμός, Νεολαία
(Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, Mέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)
Ο Δήμος Riebiņi  (Λετονία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων & Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων για τις προθεσμίες της 4ης Φεβρουαρίου (Αδελφοποιήσεις Πόλεων), 3ης Μαρτίου (Δίκτυα Πόλεων) & 1ης Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δούναβης: Από την Καρδιά στη Μεθόριο της Ευρώπης (Σκέλος 2, Mέτρο 2, Δίκτυα Πόλεων)

Ο Δήμος Hîrșova (Ρουμανία), αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για την πολιτιστική κληρονομιά και το Δούναβη, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 3ης Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκή Μνήμη 1968 (Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Η πολιτιστική οργάνωση “MODERNÝ SLIAČ” (Σλοβακία) αναζητά εταίρους, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Rock Rebels – Cold War Politics (Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Η πολιτιστική οργάνωση Dobrich (Βουλγαρία) αναζητά εταίρους, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Η Ευρώπη Σήμερα (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ‘Ενωση για τον Πολιτισμό και την Επιστήμη ΤΟΤΕΜ (Ρουμανία) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστική Κληρονομιά (Σκέλος 2, Mέτρο 2, Δίκτυα Πόλεων)

Η ΜΚΟ Prigorje-Zagorje (Κροατία), εκπροσωπώντας το Δήμο Budinščina, αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για την πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την πρόκληση του Ευρωσκεπτικισμού (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ eCivis (Ισπανία), αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το μέλλον της Ευρώπης και τον ευρωσκεπτικισμό, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ένταξη Μεταναστών (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η οργάνωση European Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs (Βέλγιο) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ψυχαγωγία και Υγεία (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η οργάνωση Društvo Krlina (Σλοβενία) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστικός Διάλογος μεταξύ Μεταναστών και Τοπικών Κοινωνιών (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Το ίδρυμα Foundation for Entrepreneurship, Culture and Εducation (ΙΒουλγαρία) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δημοκρατία και Διαπολιτισμικός Διάλογος (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ TASC (Ιρλανδία) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σημεία Αναφοράς στην Ιστορία της Ευρώπης (Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Η ΜΚΟ Insitute for Historical Intervention (Αυστρία) αναζητά εταίρους για το έργο που αφορά σημεία αναφοράς στην ιστορία της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κατανοώντας τη Δημοκρατία, Κατανοώντας Εμάς (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η οργάνωση LAG AISAPARI (Φινλανδία) αναζητά εταίρους για το έργο που αφορά το θέμα της δημοκρατίας μέσα από θεατρικές παραστάσεις, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αλβανική Διασπορά (Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο δήμος Asti (Ιταλία) αναζητά εταίρους για το έργο που αφορά το θέμα τις συνέπειες του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δράσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Tran (Βουλγαρία) επιθυμεί να συμμετάσχει ως εταίρος σε έργο για το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ένταξη Μεταναστών στο Εργασιακό Περιβάλλον (Σκέλος 2)

Η ΜΚΟ IDEAS (Ιρλανδια) επιθυμεί να συμμετάσχει ως εταίρος σε έργο για την ένταξη των μεταναστών στο εργασιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Breznik (Βουλγαρία) επιθυμεί να συμμετάσχει ως εταίρος σε έργο για το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ανταλλαγή Πρακτικών μεταξύ Πόλεων με Πηγές (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Hisarya (Βουλγαρία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων με θέμα τις πηγές μεταλλικού νερού, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Κοινωνική Συνοχή (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Shumen (Βουλγαρία) αναζητεί εταίρους για το έργο με θέμα το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συνεργατικές Εταιρείες (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η οργάνωση SPES Future Academy GmbH (Αυστρία) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επικοινωνιακός Αλφαβητισμός (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ Media Research Centre (Σερβία) αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Νεολαία και Ενεργός Πολίτης (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Riebiņi (Λετονία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, και ειδικότερα σε θέματα νεολαίας στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τέχνες, Εκπαίδευση, Κοινωνική ¨Ένταξη (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Dagda (Λετονία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συζητώντας το Μέλλον της Ευρώπης, τον Ευρωσκεπτικισμό και το Ευρωπαϊκό Έτος για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ eCivis (Ισπανία) αναζητά εταίρους για το έργο που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Έτος για την Πολιτιστική Κληρονομιά, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δίκτυο Πόλεων για τη Διατροφική Πολιτική (Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)

Ο Δήμος La Palma del Condado (Ισπανία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων με θέμα τη διατροφική πολιτική, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ένταξη Μεταναστών (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ Age Action (Ιρλανδία) προτείνει την υλοποίηση δράσεων για την ένταξη μεταναστών, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστική Πολυμορφία και Μετανάστευση (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ Claremorris Community Radio (Ιρλανδία) προτείνει την υλοποίηση δράσεων σε σχέση με τον αντίκτυπο της μετανάστευσης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δίκτυο Πόλεων για την Ισότητα των Φύλων (Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)

Το διαμερισματικό συμβούλιο της Finistere (Γαλλία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων με θέμα την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ Πρωτοβουλία Πρώιμης Μάθησης (Ιρλανδία) προτείνει την υλοποίηση ερευνητικού έργου για δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης σε διχασμένες και ριζοσπαστικοποιημένες κοινωνίες στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τοπική Δημοκρατία για τις Γυναίκες (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η LWL (Ιρλανδία) είναι κοινωνική επιχείρηση για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018, προτείνει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τέχνες και Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Νεολαία (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Mihai Viteazu (Ρουμανία) αναζητά εταίρους για την υλοποίηση δράσεων σε μια σειρά τομείς, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Young European Solidarity (YES) together (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο δήμος Amandola από τη Λετονία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το ρόλο των νέων στην επίδειξη αλληλεγγύης σε καιρούς κρίσης, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Europe of the future – a place for debate, public engagement and solidarity (Σκέλος 2, Mέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

To βουλγαρικό ίδρυμα “Active society” Foundation αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Never To Forget, Holocaust, Never To Happen Again (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

Η οργάνωση Serbian – Jewish Choral Society από τη Σερβία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

We have memories (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

O ρουμανικός δήμος Victoria αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

SEED – Soul of Endless European Diaries (Σκέλος 1, Eυρ ωπαϊκή Μνήμη)

H λιθουανική οργάνωση TV EUROPA αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Iσπανικός Εμφύλιος και Ολοκληρωτικά Καθεστώτα (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

Η ισπανική ΜΚΟ Proyecto Kieu αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πνευματικά Δικαιώματα και Κινηματογράφος (Σκέλος 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών)

Η βουλγαρική ΜΚΟ Association Seven αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρο 2.3 Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

O Δρόμος προς τη Νίκη (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο ρουμανικός δήμος Victoria αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο O δρόμος προς τη Νίκη, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δικτύωση Πόλεων με Ορυχεία (Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)

Η αναπτυξιακή εταιρεία Zasavje Regional development agency από τη Σλοβενία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για έργο δικτύωσης πόλεων με ορυχεία, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διαπολιτισμικός Διάλογος, Αμοιβαία Κατανόηση, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια (Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων)

Η πορτογαλική αναπτυξιακή εταιρεία asa do Povo de Santo António das Areias, Marvão, Alentejo αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για έργο δικτύωσης πόλεων για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

To Ολοκαύτωμα της Nemecka (Σκέλος 1, Eυρωπαϊκή Μνήμη)

Η οργάνωση Film and History από τη Σλοβακία αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για τo Oλοκαύτωμα του χωριού Nemecka, στο πλαίσιο του Σκέλους 1, Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Διαπεριφερειακή Συνεργασία Europe Citizens (Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων)

Ο ρουμανικός δήμος Săcălășeni αναζητά εταίρους προκειμένου να υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο διαπεριφερειακή συνεργασία Europe Citizens, στο πλαίσιο του Σκέκους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

60 Χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης (Σκέλος 1 Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο βουλγαρικός οργανισμός Foundation “Otvorena vrata” / Open Door Foundation ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη σημασία της Συνθήκης της Ρώμης για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στο πλαίσιο του Σκέλους 1 του προγράμματος για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωσκεπτικισμός και συζήτηση για την Ευρώπη (Σκέλος 2, Μέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Ο ουγγρικός οργανισμός Nyitott Európáért Egyesület ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, στο πλαίσιο του μέτρου 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών του προγράμματος για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αγροτική ανάπτυξη και Πολιτισμός (Σκέλος 2, Μέτρο 1, Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Ο λετονικός δήμος Riebiņi ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παράδοση, τον αθλητισμό και τη νεολαία, στο πλαίσιο του Σκέλους 2, μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων του προγράμματος για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και Νέοι Μετανάστες (Σκέλος 2, Μέτρο 3, Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ιταλική ΜΚΟ YouNet ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ενεργοποίηση των νέων μεταναστών μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, στο πλαίσιο του μέτρου 2.3 Έργα της Κοινωνίας Πολιτών για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προώθηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σκέλος 2, Μέτρο 2, Δίκτυα Πόλεων)

Ο βουλγαρικός δήμος Koprivshtitsa ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

60η Επέτειος από τη Συνθήκη της Ρώμης και Ευρωσκεπτικισμός (Σκέλος 2, Μέτρο 2, Δίκτυα Πόλεων)

Η ισπανική πόλη Χιχόν ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης, 60 έτη μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

O ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τις νέες μορφές επικοινωνίας, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συμμετοχικότητα και Τρίτη Ηλικία

Ο ιρλανδικός οργανισμός Active Retirement Ireland ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για τη συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτική συνοχής χωρίς σύνορα

Σλοβενικό διαδημοτικό αναπτυξιακό κέντρο ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, στο πλαίσιο, είτε του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, είτε του μέτρου 2.2. Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

O βουλγαρικός δήμος Kameno ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για τη διατήρηση των ήχων παραδοσιακών μουσικών οργάνων, στο πλαίσιο, είτε του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων, είτε του μέτρου 2.2. Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστική πολυμορφία αδελφοποιημένων πόλεων

O ουγγρικός δήμος Gyál ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας των πόλεων, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πολιτιστική κληρονομιά και αγροτουρισμός

O ρουμανικός δήμος Mihai Viteazu ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον πολιτισμό και τον αγροτουρισμό, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποίηση Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Eθελοντισμός και Κοινωνική Αλληλεγγύη

O ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον εθελοντισμό, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω

Πολιτιστική κληρονομιά και παραδόσεις

Το βουλγαρικό ίδρυμα “Otvorena vrata” ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως εταίρος στο πρόγραμμα στο πλαίσιο προτάσεων για την πολιτιστική κληρονομιά την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών

O ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα

H σλοβακική πόλη Filakovo αναζητά εταίρους για να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την ανεργία, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινωνική ένταξη και διαπολιτισμικός διάλογος

O ισπανικός δήμος Palma del Rio ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αδελφοποίηση πόλεων για τη γεωργία, τον πολιτισμό και τη νεολαία

O δήμος Riebini (Λετονία) ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη γεωργία, τον πολιτισμό και τη νεολαία, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η ιρλανδική οργάνωση WALK προτίθεται να υποβάλει πρόταση για δράσεις που αφορούν ανέργους, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με κινητικά προβκλήματα, στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύσταση Δικτύου για την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ιστορικής Μνήμης

Η ομοσπονδία των δήμων και επαρχιών της Βαλένθια (Ισπανία) προτείνει τη σύσταση δικτύου για την ευρωπαϊκή μνήμη , στο πλαίσιο είτε της Δράσης 1 Ευρωπαϊκή Μνήμη είτε της Δράσης 2 Μέτρο 2.2. Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Μετανάστευση (Σκέλος 2-Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο ιταλικός δήμος Correggio αναζητεί εταίρους για την υλοποίηση έργου με θέμα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη μετανάστευση, στο πλαίσιο του Σκέλους 2-Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων για την προσεχή προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Πολιτιστική Κληρονομιά και Αγροτουρισμός (Σκέλος 2, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Ο Δήμος Raška (Σερβία) αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύσταση Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Συνοχή και την Αλληλεγγύη στις Αγροτικές Περιοχές

Η αναπτυξιακή εταιρία RIC Slovenska Bistrica (Σλοβενία) προτείνει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων για την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων αγροτικών περιοχών στις τοπικές υποθέσεις και την ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας Ευρώπης, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Αλληλεγγύη σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης

Ο ιταλικός δήμος Contursi Terme προτείνει τη δημιουργία δικτύου πόλεων για ένα οριζόντιο μοντέλο αλληλεγγύης σε περιόδους οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δικτύωση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υγειονομικές υπηρεσίες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η ΜΚΟ NO Barrier – The National Platform Against Barriers (Σλοβακία) προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων για την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

http://www.twinning.org/

Αντίσταση στη θυματοποίηση των προσφύγων (Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο Σερβικός οργανισμός ZMUC Zemunski Mali Umetnicki Centar αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του Σκέλους 1 για την Ευρωπαϊκή Μνήμη για την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συζητώντας το Μέλλον της Ευρώπης (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο Ρουμανικός Δήμος Odorheiu Secuiesc αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του μέτρου για τη δικτύωση πόλεων για την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συζήτηση για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η Διεθνής Λίγκα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του Σκέλους 2, Μέτρου 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών για την καταληκτική προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ευρωπαϊκός οργανισμός για Άτομα με Αναπηρίες (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

To Ισπανικό Ίδρυμα Juan XXIII αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Νεολαία και Διαπολιτισμικότητα σε Αγροτικές Περιοχές (Σκέλος 2, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Το Πολωνικό Κοινοτικό Κέντρο για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κήποι της Δημοκρατίας (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Κρακοβίας (Πολωνία) C. K. Norwid αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Οικονομική Δημοκρατία στην Ευρώπη (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

H Ισπανική Ένωση για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το Τέλος της Γιουγκοσλαβικής Ιδέας (Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο Σερβικός δήμος Kanjiža αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι εμπειρίες των παιδιών από πολεμικές συρράξεις (Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη)

Ο Ισπανικός δήμος La Palma del Condado αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο Ισπανικός δήμος Alhaurín de la Torre αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δίκτυα Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σύσταση ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων για το μέλλον της Ευρώπης (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

Ο Ιταλικός δήμος Nocia αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δίκτυα Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνιακός αλφαβητισμός για την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, της ισλαμοφοβίας και των ρατσιστικών στερεοτύπων (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

To Ευρω-αραβικό Ίδρυμα Ανωτέρων Σπουδών αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δίκτυο εθελοντών για την Κοινωνική Ένταξη (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ WALK από την Ιρλανδία αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών και το Διαπολιτισμικό Διάλογο (Σκέλος 2, Μέτρο 2: Δίκτυα Πόλεων)

O φινλανδικός δήμος Kalajoen αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Δίκτυα Πόλεων, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ευαισθητοποίηση για το στιγματισμό των μεταναστών (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

Η Περιφέρεια της Εξτραμαδούρα (Ισπανία) αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών, στο πλαίσιο έργου ευαισθητοποίησης για το στιγματισμό των μεταναστών, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ελευθερία και καταπίεση στα ολοκληρωτικά καθεστώτα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας (Σκέλος 2, Μέτρο 3: ΈργαZ της Κοινωνίας Πολιτών)

Η ΜΚΟ Citizens Association World XXI από τη Σλοβακία αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα διανομής αγροτικών προϊόντων στα σχολεία-Farm to School Programme- (Σκέλος 2, Μέτρο 1: Αδελφοποιήσεις Πόλεων)

Η ΜΚΟ Local Action Group (LAG) “Central Istria” από την Κροατία αναζητά εταίρους για υποβολή πρότασης στo Σκέλος 2.1: Αδελφοποίηση Πόλεων, στο πλαίσιο έργου με τίτλο “Farm to School Program”, για την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ενεργός Γήρανση μέσω Ενεργών Δικτύων (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

«Η Φινλανδική οργάνωση Get to know the World Assoc. αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του μέτρου για τα έργα της Κοινωνίας Πολιτών (Σκέλος 2) για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016 προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις για την ενεργό γήρανση (ACTIVE NETs project). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ».

Δημιουργία ευρωπαϊκής δομής υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες (Σκέλος 2, Μέτρο 3: Έργα της Κοινωνίας Πολιτών)

«To Ισπανικό Ίδρυμα Juan XXIII αναζητά εταίρους στο πλαίσιο του μέτρου για τα έργα της Κοινωνίας Πολιτών (Σκέλος 2) για την προθεσμία της 1ης Μαρτίου 2016 προκειμένου να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή δομή υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ».