ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Ευρώπη για τους Πολίτες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΤΑ 2007-13

  • Αδελφοποιήσεις και δίκτυα πόλεων
  • Κοινωνία των πολιτών
  • Ευρωπαϊκή μνήμη

Για την αναζήτηση έργων που έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα, πατήστε τον εξής σύνδεσμο (https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en).

Για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα την περίοδο 2007-2013, πατήστε εδώ.