ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 21 Νοέμβριος 2019
Ευρώπη για τους Πολίτες

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά την υιοθέτηση του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020″ δημοσιεύθηκε ο νέος Οδηγός του Προγράμματος βάσει του οποίου θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων. Για τη λήψη του Οδηγού πατήστε εδώ.