ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Ευρώπη για τους Πολίτες
12.02.2018 Αρ. 4032 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.Τ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
22.06.2018 Αρ. 30301 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τις Αδελφοποιήσεις και τα Δίκτυα Πόλεων (Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 3 Σεπτεμβρίου 2018)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.Τ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
24.10.2018 Αρ. 58745 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόγραμμα Εργασιών και Προθεσμίες 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.Τ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ