ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

30.12.2011 Αρ. 54706 Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

1 8 9 10
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ