ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1832 Αρμοδιότητες διπλωματικών αρχών στις όμορες με την Ε.Ε. χώρες, ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1830 Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ