ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

11.05.2014 Αρ. 19024 Ονόματα και εμβλήματα κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, υποψηφίων μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

09.05.2014 Αρ. ----- Πίνακας με Δ/ΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών του εξωτερικού

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

09.05.2014 Αρ. 18912 Αποστολή υποδείγματος προγράμματος ψηφοφορίας

Υπόδειγμα ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

09.05.2014 Αρ. 19014 Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

07.05.2014 Αρ. 18464 Εκπτώσεις εισιτηρίων σε δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς κατά τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 και τις επαναληπτικές τους καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

03.05.2014 Αρ. 17802 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

24.04.2014 Αρ. 16465 Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

22.04.2014 Αρ. 16058 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

17.04.2014 Αρ. 15684 Συγκρότηση και συμπλήρωση Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των νομών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

15.04.2014 Αρ. 15027 Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

14.04.2014 Αρ. 14997 Ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών στο εξωτερικό κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

10.03.2014 Αρ. 9850 Ετεροδημότες νέοι εκλογείς (18 ετών)

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

28.02.2014 Αρ. 8430 Παράταση προθεσμίας για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1831 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1996

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

20.01.2014 Αρ. 1833 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ