ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 07 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

04.04.2014 Αρ. 13703 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

01.04.2014 Αρ. 13146 Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών Περιφερειακών αρχών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

31.03.2014 Αρ. 12933 Τροποποίηση της 10754/13-3-2014 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας άρθ.136 Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή»

Αρχείο

31.03.2014 Αρ. 13109 Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

31.03.2014 Αρ. 13285 Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

28.03.2014 Αρ. 12655 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

17.03.2014 Αρ. 11098 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Αρχείο ΕΚΛΟΓΩΝ

13.03.2014 Αρ. 10754 Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

13.03.2014 Αρ. 10474 Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

13.03.2014 Αρ. 10930 Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

12.03.2014 Αρ. 10191 Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

07.03.2014 Αρ. 8141 Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών του Μαϊου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

28.02.2014 Αρ. 8430 Παράταση προθεσμίας για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

31.01.2014 Αρ. 3605 Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Δημοτικές εκλογές

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

31.01.2014 Αρ. 3596 Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ