ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 07 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

07.05.2014 Αρ. 18464 Εκπτώσεις εισιτηρίων σε δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς κατά τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 και τις επαναληπτικές τους καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

02.05.2014 Αρ. 17760 Ανακήρυξη συνδυασμών

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

25.04.2014 Αρ. 16522 Διόρθωση σφάλματος

ΦΕΚ 1034/25-4-2014 ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

24.04.2014 Αρ. 16465 Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

24.04.2014 Αρ. 16434 Αποστολή στοιχείων εκλογικού σώματος και πρόταση καθορισμού τμημάτων των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας

ΑρχείοΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.

24.04.2014 Αρ. 16533 Υποχρεώσεις δημοτικών υπηρεσιών ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και τυχόν επαναληπτικών

ΑρχείοΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

17.04.2014 Αρ. 15679 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθ. 14587/2014 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών “Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας άρθ.25 Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή”

Αρχείο ΕΚΛΟΓΩΝ

16.04.2014 Αρ. 15338 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

16.04.2014 Αρ. 15322 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.10930/13/3/2014 (Β΄646) απόφασης «Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων»

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

15.04.2014 Αρ. 15027 Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

15.04.2014 Αρ. 15150 Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας Ν. 3852/ 2010

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

15.04.2014 Αρ. 14587 Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

07.04.2014 Αρ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές Μαΐου 2014

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

04.04.2014 Αρ. 13703 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

ΑρχείοΕΚΛΟΓΩΝ

04.04.2014 Αρ. 13697 Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων

ΑρχείοΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.

1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ