ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

27.07.2010 Αρ. 130181/39150 Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. Φ. 130181/23198/10 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Ν. 3284/2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 562)

ΑρχείοΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

20.04.2010 Αρ. 130181/23198 Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Αρχείο ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

25.02.2010 Αρ. 10046 Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Ανδρέα Τάκη στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ

ΑρχείοΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ