ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

12.07.2010 Αρ. Πρ. 38541 Έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη του προσωπικού των Ν.Α. σε Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.06.2010 Αρ. Πρ. 35641 Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν. 3852/2010.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
28.06.2010 Αρ. Πρ. 35641 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μετατάξεις προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών σε περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 256 του ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
25.06.2010 Αρ. Πρ. 35624 Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε δήμους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.06.2010 Αρ. Πρ. 9 Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.1 του ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.06.2010 Αρ. Πρ. 10 <Μετάταξη προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών Περιφερειών σε Περιφέρειες του Ν. 3852/2010>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ