ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

28.12.2010 Αρ. Πρ. 52 Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.12.2010 Αρ. Πρ. 47 Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.12.2010 Αρ. Πρ. 39 Άμεσες ενέργειες των νυν δημοτικών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των νέων Δήμων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.12.2010 Αρ. Πρ. 40 Άμεσες ενέργειες των νομαρχιακών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.11.2010 Αρ. Πρ. 65586 Μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
26.11.2010 Αρ. Πρ. 36 Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.2 του ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.11.2010 Αρ. Πρ. 35 Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18.11.2010 Αρ. Πρ. 34 Ένταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις Περιφέρειες (άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
18.08.2010 Αρ. Πρ. 47176 Μετάταξη – μεταφορά προσωπικού των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις&nbspΔ/νσεις αστικής κατάστασης & αλλοδαπών&nbsp& μετανάστευσης ή στις Δ/νσεις ιθαγένειας των&nbspκρατικών περιφερειών του Ν. 3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
09.08.2010 Αρ. Πρ. 45314 Μετατάξεις υπαλλήλων των ΤΥΔΚ σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.08.2010 Αρ. Πρ. 34094 Δημοσίευση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- διευκρινήσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.08.2010 Αρ. Πρ. 43094 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Δημοσίευση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- διευκρινήσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23.07.2010 Αρ. Πρ. 3990 Έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10&nbsp
Διευκρινήσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20.07.2010 Αρ. Πρ. 40623 Έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών σε περιφέρειες του ν.3852/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 2
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ