ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
08.10.2007 Αρ. Πρ. 52169 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας (άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 10551/07).
20.03.2007 Αρ. Πρ. 26 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
29.11.2006 Αρ. Πρ. 51 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρθ. 80-81).
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ