ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

28.02.2014 Αρ. Πρ. 06 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4239/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ