ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Δύναμη Εκλογικού σώματος 2009
(ΣΤ’ Αναθεώρηση  2009)

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια

ΚΩΔ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 121.604 123.395 244.999
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 46.818 48.223 95.041
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 66.999 67.549 134.548
04 ΑΡΤΗΣ 41.614 42.427 84.041
05 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 221.890 270.118 492.008
06 Β’ ΑΘΗΝΩΝ 651.228 732.667 1.383.895
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 204.284 215.597 419.881
08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 95.323 109.887 205.210
09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 129.126 143.698 272.824
10 ΑΧΑΪΑΣ 133.434 140.025 273.459
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 54.131 56.546 110.667
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23.240 22.683 46.923
13 ΔΡΑΜΑΣ 57.086 60.453 117.539
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 88.429 87.957 176.386
15 ΕΒΡΟΥ 81.574 83.312 164.886
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 100.583 103.819 204.402
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 17.248 16.814 34.062
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21.039 21.903 42.942
19 ΗΛΕΙΑΣ 89.395 91.019 180.414
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 66.956 69.457 136.413
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 120.257 124.946 245.203
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30.012 29.802 59.814
23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 234.856 266.441 501.297
24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 130.826 138.108 268.934
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 85.048 88.552 173.600
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 70.049 74.795 144.844
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 69.567 69.662 139.229
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31.142 31.586 62.728
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 52.097 55.877 107.974
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.899 28.790 56.689
31 ΚΙΛΚΙΣ 52.406 54.856 107.262
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 80.897 81.787 162.684
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67.591 71.884 139.475
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 59.800 61.904 121.704
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 64.946 68.474 133.420
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 121.911 127.227 249.138
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 33.560 34.674 68.234
38 ΛΕΣΒΟΥ 63.889 69.914 133.803
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 14.586 14.730 29.316
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 84.845 91.960  176.805
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 100.825 105.352 206.177
42 ΞΑΝΘΗΣ 54.143 57.479 111.622
43 ΠΕΛΛΗΣ 73.641 75.755 149.396
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 63.668 65.426 129.094
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 33.410 33.264 66.674
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.543 35.431 69.974
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 56.057 60.395 116.452
48 ΣΑΜΟΥ 25.557 26.507 52.064
49 ΣΕΡΡΩΝ 118.426 122.684 241.110
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 76.044 76.455 152.499
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 75.071 79.285 154.356
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 41.995 42.977 84.972
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 22.779 23.862 46.641
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50.342 51.997 102.339
55 ΧΑΝΙΩΝ 68.000 70.895 138.895
56 ΧΙΟΥ 31.549 33.129 64.678
ΣΥΝΟΛΟ 4.734.235 5.054.411 9.788.646

 

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια διαμονής

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

168

196

364

02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

106

137

243

03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

76

84

160

04 ΑΡΤΗΣ

52

63

115

05 Α’ΑΘΗΝΩΝ

10.529

12.859

23.388

06 Β’ΑΘΗΝΩΝ

23.339

28.112

51.451

07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.692

2.781

5.473

08 Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.375

1.702

3.077

09 Β’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.804

2.101

3.905

10 ΑΧΑΪΑΣ

601

730

1.331

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

319

309

628

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16

20

36

13 ΔΡΑΜΑΣ

66

82

148

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

738

774

1.512

15 ΕΒΡΟΥ

205

268

473

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

288

313

601

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

10

17

27

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

55

58

113

19 ΗΛΕΙΑΣ

129

121

250

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

252

277

529

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

472

539

1.011

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

60

64

124

23 Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5.195

6.539

11.734

24 Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

624

669

1.293

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

239

339

578

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

188

194

382

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

41

54

95

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

40

64

104

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

353

332

685

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

67

72

139

31 ΚΙΛΚΙΣ

59

74

133

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

130

153

283

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

340

341

681

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

180

156

336

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

56

62

118

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

576

714

1.290

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

155

167

322

38 ΛΕΣΒΟΥ

191

241

432

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

20

32

52

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

370

414

784

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

140

172

312

42 ΞΑΝΘΗΣ

186

197

383

43 ΠΕΛΛΗΣ

84

87

171

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

146

161

307

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

120

150

270

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

176

206

382

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

132

190

322

48 ΣΑΜΟΥ

114

165

279

49 ΣΕΡΡΩΝ

108

118

226

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

59

92

151

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

200

230

430

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

43

67

110

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

22

33

55

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

61

63

124

55 ΧΑΝΙΩΝ

359

441

800

56 ΧΙΟΥ

126

184

310

ΣΥΝΟΛΟ

54.252

64.780

119.032

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια προέλευσης

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4.091

4.817

8.908

02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

254

369

623

03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.461

1.752

3.213

04 ΑΡΤΗΣ

2.172

2.451

4.623

05 Α’ΑΘΗΝΩΝ

696

767

1.463

06 Β’ΑΘΗΝΩΝ

1.077

1.238

2.315

07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

149

157

306

08 Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

226

265

491

09 Β’ΠΕΙΡΑΙΩΣ

160

158

318

10 ΑΧΑΪΑΣ

1.023

1.295

2.318

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

281

385

666

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

782

877

1.659

13 ΔΡΑΜΑΣ

785

1.006

1.791

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

759

992

1.751

15 ΕΒΡΟΥ

1.709

1.997

3.706

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

532

760

1.292

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.158

1.272

2.430

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

322

410

732

19 ΗΛΕΙΑΣ

2.128

2.603

4.731

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

265

347

612

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.129

1.231

2.360

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.310

1.356

2.666

23 Α’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

716

895

1.611

24 Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

223

288

511

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3.657

3.838

7.495

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

824

993

1.817

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2.049

2.340

4.389

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

277

332

609

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

993

1.098

2.091

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

862

1.045

1.907

31 ΚΙΛΚΙΣ

454

642

1.096

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

1.066

1.164

2.230

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

408

536

944

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.118

1.569

2.687

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.053

1.345

2.398

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

769

994

1.763

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

683

836

1.519

38 ΛΕΣΒΟΥ

1.768

2.081

3.849

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

502

606

1.108

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

571

788

1.359

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.329

3.077

5.406

42 ΞΑΝΘΗΣ

411

497

908

43 ΠΕΛΛΗΣ

451

599

1.050

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

327

374

701

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.329

1.488

2.817

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

892

1.047

1.939

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

393

438

831

48 ΣΑΜΟΥ

526

718

1.244

49 ΣΕΡΡΩΝ

1.753

2.055

3.808

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.375

1.578

2.953

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

957

1.247

2.204

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

315

387

702

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

536

722

1.258

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

316

470

786

55 ΧΑΝΙΩΝ

1.116

1.270

2.386

56 ΧΙΟΥ

764

918

1.682

ΣΥΝΟΛΟ

54.252

64.780

119.032

Έλληνες κάτοικοι χωρών Ε.Ε.

(Σύνολο αιτήσεων ανά Χώρα – Προξενείο – Πόλη)

ΧΩΡΑ

Σύνολα

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΠΟΛΗ

Σύνολα

01 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24.633

010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

1.402

010100 ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

536

010101 ΓΚΕΤΙΓΚΕΝ

1

010102 ΓΚΙΦΧΟΡΝ

51

010103 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ

26

010104 ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

369

010105 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

419

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

337

010200 ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

322

010201 ΒΡΕΜΗΣ

12

010202 ΧΑΡΜΠΟΥΡΓΚ

1

010204 ΚΙΕΛΟΥ

2

010300 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

674

010300 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

674

010400 ΚΟΛΩΝΙΑΣ

3.232

010400 ΚΟΛΩΝΙΑΣ

1.105

010401 ΑΑΧΕΝ

235

010402 ΒΟΝΝΗΣ

351

010403 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

431

010406 ΑΛΤΕΝΑ

5

010407 ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

639

010408 MENTEN

466

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

2.996

010500 ΜΟΝΑΧΟΥ

2.044

010501 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

265

010502 ΛΙΝΤΑΟΥ

249

010503 ΝΤΑΧΑΟΥ

438

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.145

010600 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.080

010602 ΦΙΡΘ

62

010605 ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ

3

010700 ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

4.163

010700 ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

1.439

010701 ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

492

010702 ΕΣΣΕΝ

331

010703 ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ

9

010704 ΚΡΕΦΕΛΝΤ

502

010705 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

178

010706 ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

536

010708 ΒΙΤΕΝ

4

010709 ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

4

010712 ΜΙΝΣΤΕΡ

1

010714 ΜΠΟΧΟΥΜ

109

010715 ΧΑΓΚΕΝ

246

010716 ΧΕΡΤΕΝ

282

010717 ΦΕΛΜΠΕΡΤ

30

010800 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

7.699

010800 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

1.283

010801 ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

185

010802 ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ

734

010803 ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

929

010804 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

102

010805 ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

939

010806 ΜΑΝΧΑΪΜ

363

010807 ΟΥΛΜ

174

010808 ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

806

010809 ΡΟΤΒΑΪΛ

142

010810 ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

383

010811 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

41

010812 ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

502

010813 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

83

010814 ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

20

010815 ΣΒΕΜΠΙΣΧΑΛ

2

010816 ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚΜΥΝΤ

174

010817 ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

678

010818 ΓΚΙΝΓΚΕΝ ΜΠΡΕΝΖ

125

010819 ΣΒΕΝΝΙΝΚΕΝ

34

010900 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

2.944

010900 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

822

010901 ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

57

010902 ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

297

010903 ΓΚΙΣΣΕΝ

152

010904 ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

321

010905 ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

138

010906 ΟΦΕΝΜΠΑΧ

587

010907 ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

376

010908 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

17

010909 ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

177

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ

41

011000 ΛΕΙΨΙΑΣ

19

011001 ΔΡΕΣΔΗΣ

19

011002 ΕΡΦΟΥΡΤΗΣ

2

011003 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

02 ΑΥΣΤΡΙΑ

237

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ

236

020100 ΒΙΕΝΝΗΣ

233

020101 ΓΚΡΑΤΣ

3

020200 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

020200 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

03 ΒΕΛΓΙΟ

2.270

030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2.270

030100 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1.927

030101 ΑΜΒΕΡΣΑΣ

26

030102 ΛΙΕΓΗΣ

70

030103 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

144

030104 ΓΚΕΝΓΚ

103

04 ΓΑΛΛΙΑ

805

040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

64

040100 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

64

040200 ΛΥΩΝ

38

040200 ΛΥΩΝ

38

040300 ΠΑΡΙΣΙΟΥ

652

040300 ΠΑΡΙΣΙΟΥ

652

040400 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

51

040400 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

51

05 ΔΑΝΙΑ

91

050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

91

050100 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

91

06 ΙΡΛΑΝΔΙΑ

36

060100 ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

36

060100 ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

36

07 ΙΣΠΑΝΙΑ

159

070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ

159

070100 ΜΑΔΡΙΤΗΣ

159

08 ΙΤΑΛΙΑ

780

080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ

76

080100 ΒΕΝΕΤΙΑΣ

53

080102 ΠΑΝΤΟΒΑ

23

080200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

34

080200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

34

080300 ΜΙΛΑΝΟΥ

177

080300 ΜΙΛΑΝΟΥ

177

080400 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

129

080400 ΝΕΑΠΟΛΗΣ

129

080500 ΜΠΑΡΙ

36

080500 ΜΠΑΡΙ

36

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ

27

080600 ΠΑΛΕΡΜΟ

27

080700 ΡΩΜΗΣ

154

080700 ΡΩΜΗΣ

154

080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

96

080800 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

96

080900 ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

45

080900 ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

44

080902 ΦΕΡΡΑΡΑ

1

081000 ΚΑΤΑΝΙΑΣ

2

081000 ΚΑΤΑΝΙΑΣ

2

081200 ΛΙΒΟΡΝΟ

2

081200 ΛΙΒΟΡΝΟ

2

081300 ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ

2

081300 ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ

2

09 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

322

090100 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

322

090100 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

322

10 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

547

100100 ΛΟΝΔΙΝΟΥ

547

100100 ΛΟΝΔΙΝΟΥ

547

11 ΟΛΛΑΝΔΙΑ

163

110100 ΧΑΓΗΣ

163

110100 ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

90

110101 ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

73

12 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

32

120100 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

32

120100 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

32

13 ΣΟΥΗΔΙΑ

515

130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

397

130100 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

397

130200 ΜΑΛΜΕ

26

130200 ΜΑΛΜΕ

26

130300 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

92

130300 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

92

14 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

24

140100 ΕΛΣΙΝΚΙ

24

140100 ΕΛΣΙΝΚΙ

24

16 ΚΥΠΡΟΣ

5.797

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

5.797

160100 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

4.771

160101 ΠΑΦΟΥ

1.026

17 ΕΣΘΟΝΙΑ

0

170100 ΤΑΛΛΙΝ

0

170100 ΤΑΛΛΙΝ

0

18 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

4

180100 ΒΙΛΝΙΟΥΣ

4

180100 ΒΙΛΝΙΟΥΣ

4

19 ΜΑΛΤΑ

14

190100 ΒΑΛΕΤΑ

14

190100 ΒΑΛΕΤΑ

14

20 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

73

200100 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

73

200100 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

73

21 ΠΟΛΩΝΙΑ

40

210100 ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

40

210100 ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

40

22 ΣΛΟΒΑΚΙΑ

9

220100 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

9

220100 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

9

23 ΣΛΟΒΕΝΙΑ

10

230100 ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

10

230100 ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

10

24 ΤΣΕΧΙΑ

64

240100 ΠΡΑΓΑΣ

64

240100 ΠΡΑΓΑΣ

64

25 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

51

250100 ΣΟΦΙΑΣ

51

250100 ΣΟΦΙΑΣ

51

26 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

82

260100 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

82

260100 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

82

ΣΥΝΟΛΑ

36.758

36.758

36.758

Νέοι εκλογείς (18 ετών) του 2009, που ψηφίζουν πρώτη φορά.

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.632 1.542 3.173
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 554 550 1.104
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 652 620 1.272
04 ΑΡΤΗΣ 510 494 1.004
05 Α’ ΑΘΗΝΩΝ 1.998 2.020 4.018
06 Β’ ΑΘΗΝΩΝ 8.292 7.891 16.183
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.857 2.805 5.662
08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 940 952 1.892
09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.478 1.439 2.917
10 ΑΧΑΪΑΣ 1.786 1.653 3.439
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 628 581 1.209
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 244 223 467
13 ΔΡΑΜΑΣ 756 706 1.462
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.174 1.100 2.274
15 ΕΒΡΟΥ 1.014 958 1.972
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.223 1.229 2.452
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 190 159 349
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 231 230 461
19 ΗΛΕΙΑΣ 1.065 1.051 2.116
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 862 796 1.658
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.676 1.633 3.309
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 386 350 736
23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.070 2.955 6.025
24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.886 1.739 3.625
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 929 903 1.832
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 853 847 1.700
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 854 824 1.678
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 281 272 553
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 578 553 1.131
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 255 215 470
31 ΚΙΛΚΙΣ 706 653 1.359
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.025 925 1.950
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 735 678 1.413
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 708 672 1.380
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 523 504 1.027
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 1.546 1.503 3.049
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 417 446 863
38 ΛΕΣΒΟΥ 613 572 1.185
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 142 132 274
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.099 1.063 2.162
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 974 986 1.960
42 ΞΑΝΘΗΣ 872 862 1.734
43 ΠΕΛΛΗΣ 1.003 916 1.919
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 856 807 1.663
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 422 397 819
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 483 485 968
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 734 724 1.458
48 ΣΑΜΟΥ 235 213 448
49 ΣΕΡΡΩΝ 1.509 1.419 2.928
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 922 874 1.796
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 935 833 1.768
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 358 351 709
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 226 247 473
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 618 640 1.258
55 ΧΑΝΙΩΝ 932 858 1.790
56 ΧΙΟΥ 331 273 604
ΣΥΝΟΛΟ 57.777 55.323 113.100