ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

 

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

123.024

125.513

248.537

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

47.495

48.433

95.928

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

67.924

69.433

137.357

04

ΑΡΤΗΣ

42.279

43.180

85.459

05

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

227.472

281.496

508.968

06

Β’ ΑΘΗΝΩΝ

645.631

724.713

1.370.344

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

197.522

207.404

404.926

08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

97.332

112.595

209.927

09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

130.136

145.323

275.459

10 ΑΧΑΪΑΣ

132.933

139.532

272.465

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

54.349

56.911

111.260

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23.683

23.232

46.915

13 ΔΡΑΜΑΣ

57.735

60.981

118.716

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

87.088

86.621

173.709

15 ΕΒΡΟΥ

82.585

84.163

166.748

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

100.983

103.955

204.938

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17.681

17.343

35.024

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21.041

21.934

42.975

19 ΗΛΕΙΑΣ

90.389

91.974

182.363

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

67.790

70.395

138.185

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

119.414

123.938

243.352

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

29.888

29.727

59.615

23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

234.015

265.304

499.319

24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

127.578

134.516

262.094

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

85.708

89.807

175.515

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

70.877

75.696

146.573

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

70.921

71.242

142.163

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.448

31.988

63.436

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

51.976

56.272

108.248

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

28.187

28.990

57.177

31 ΚΙΛΚΙΣ

53.067

55.503

108.570

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

81.397

82.378

163.775

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

67.536

71.626

139.162

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

59.495

61.884

121.379

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

65.882

69.974

135.856

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

122.183

127.300

249.483

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

33.902

35.136

69.038

38 ΛΕΣΒΟΥ

64.796

70.849

135.645

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

14.605

14.785

29.390

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

85.085

92.176

177.261

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

102.080

108.973

211.053

42 ΞΑΝΘΗΣ

53.805

56.951

110.756

43 ΠΕΛΛΗΣ

74.300

76.764

151.064

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

63.593

65.373

128.966

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

33.677

33.686

67.363

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

34.738

35.749

70.487

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

56.100

60.375

116.475

48 ΣΑΜΟΥ

25.705

26.710

52.415

49 ΣΕΡΡΩΝ

120.708

125.955

246.663

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

76.994

77.404

154.398

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

76.170

80.735

156.905

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

42.020

42.896

84.916

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

23.547

24.824

48.371

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

50.476

52.191

102.667

55 ΧΑΝΙΩΝ

67.723

70.783

138.506

56 ΧΙΟΥ

31.848

34.116

65.964

ΣΥΝΟΛΟ

4.746.516

5.077.707

9.824.223

Μεταβολή εκλογικού σώματος μεταξύ 2004-2007

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

-655

-2.609

-3.264

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

-84

-623

-707

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

-976

-1.225

-2.201

04

ΑΡΤΗΣ

-837

-1.534

-2.371

05

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

-15.642

-19.733

-35.375

06

Β’ ΑΘΗΝΩΝ

7.328

8.726

16.054

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

15.601

16.829

32.430

08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-2.398

-4.830

-7.228

09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-1.269

-1.770

-3.039

10 ΑΧΑΪΑΣ

1.000

-943

57

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

82

-240

-158

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

-2

-204

-206

13 ΔΡΑΜΑΣ

155

-224

-69

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3.232

2.454

5.686

15 ΕΒΡΟΥ

-528

-249

-777

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

1.266

369

1.635

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

-189

-455

-644

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

-294

-725

-1.019

19 ΗΛΕΙΑΣ

-309

-1.672

-1.981

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

440

-167

273

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3.162

3.033

6.195

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

366

116

482

23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4.801

5.519

10.320

24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9.098

9.574

18.672

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

61

-1.181

-1.120

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

-268

-1.127

-1.395

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

-1.183

-2.076

-3.259

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

-80

1.048

968

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

16

-731

-715

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

-184

-706

-890

31 ΚΙΛΚΙΣ

-90

186

96

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

579

271

850

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.130

736

1.866

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

370

-286

84

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

-983

-2.355

-3.338

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

1.096

933

2.029

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

-231

-768

-999

38 ΛΕΣΒΟΥ

-1.168

-1.686

-2.854

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

54

-7

47

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

676

152

828

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

-153

-999

-1.152

42 ΞΑΝΘΗΣ

2.126

2.032

4.158

43 ΠΕΛΛΗΣ

55

-466

-411

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

1.484

1.236

2.720

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

-50

-494

-544

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

172

64

236

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

1.370

1.159

2.529

48 ΣΑΜΟΥ

61

-763

-702

49 ΣΕΡΡΩΝ

-581

-1.453

-2.034

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

-526

-849

-1.375

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

-748

-1.413

-2.161

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

-23

-264

-287

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

-913

-1.503

-2.416

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.715

1.732

3.447

55 ΧΑΝΙΩΝ

1.649

854

2.503

56 ΧΙΟΥ

186

-31

155

ΣΥΝΟΛΟ

28.967

662

29.629

Νέοι εκλογείς ανα περιφέρεια
(θα ψηφίσουν πρώτη φορά στις εκλογές του 2007)

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

7.048

6.783

13.831

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

2.591

2.266

4.857

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2.652

2.607

5.259

04

ΑΡΤΗΣ

2.193

2.121

4.314

05

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

8.984

8.563

17.547

06

Β’ ΑΘΗΝΩΝ

33.213

32.193

65.406

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

11.632

11.160

22.792

08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4.415

4.193

8.608

09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6.669

6.340

13.009

10 ΑΧΑΪΑΣ

7.444

7.127

14.571

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2.924

2.626

5.550

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.097

1.043

2.140

13 ΔΡΑΜΑΣ

3.247

3.214

6.461

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4.865

4.546

9.411

15 ΕΒΡΟΥ

4.383

4.416

8.798

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

5.329

5.033

10.362

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

840

754

1.594

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

885

960

1.845

19 ΗΛΕΙΑΣ

4.905

4.544

9.449

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

3.690

3.542

7.232

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7.176

6.783

13.959

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.704

1.578

3.282

23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14.985

15.015

30.000

24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7.485

7.259

14.744

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.272

4.030

8.302

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

3.628

3.275

6.903

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

3.782

3.550

7.332

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.384

1.353

2.737

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2.533

2.345

4.878

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.031

1.040

2.071

31 ΚΙΛΚΙΣ

2.946

2.849

5.795

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

4.425

4.182

8.607

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3.170

3.062

6.232

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2.706

2.638

5.344

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2.285

2.223

4.508

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

6.525

6.528

13.053

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1.793

1.748

3.541

38 ΛΕΣΒΟΥ

2.521

2.394

4.915

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

637

606

1.243

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4.484

4.351

8.835

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4.564

4.361

8.925

42 ΞΑΝΘΗΣ

4.175

3.907

8.082

43 ΠΕΛΛΗΣ

4.231

4.191

8.422

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

3.527

3.498

7.025

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.889

1.731

3.620

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.981

2.013

3.994

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

3.611

3.508

7.119

48 ΣΑΜΟΥ

1.025

959

1.984

49 ΣΕΡΡΩΝ

7.534

7.520

15.054

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3.948

3.864

7.812

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

3.904

3.665

7.569

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

1.702

1.639

3.341

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

1.019

1.013

2.032

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2.826

2.838

5.664

55 ΧΑΝΙΩΝ

3.839

3.576

7.415

56 ΧΙΟΥ

1.359

1.281

2.640

ΣΥΝΟΛΟ

249.611

240.404

490.015

Ετεροδημότες ανά νομαρχία διαμονής

ΚΩΔ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΘΗΝΩΝ

34.728

42.365

77.093

02

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

168

203

371

03

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2.193

2.287

4.480

04

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

100

143

243

05

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

78

90

168

06

ΑΡΤΗΣ

54

70

124

07 ΑΧΑΪΑΣ

653

796

1.449

08 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

329

319

648

09 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14

21

35

10 ΔΡΑΜΑΣ

65

95

160

11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

596

626

1.222

12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

763

855

1.618

13 ΕΒΡΟΥ

193

288

481

14 ΕΥΒΟΙΑΣ

301

344

645

15 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

13

19

32

16 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

67

73

140

17 ΗΛΕΙΑΣ

134

129

263

18 ΗΜΑΘΙΑΣ

273

294

567

19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

503

582

1.085

20 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

61

67

128

21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.063

7.507

13.570

22 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

224

327

551

23 ΚΑΒΑΛΑΣ

200

211

411

24 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

42

57

99

25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

43

67

110

26 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

348

334

682

27 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

72

77

149

28 ΚΙΛΚΙΣ

65

90

155

29 ΚΟΖΑΝΗΣ

136

160

296

30 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

360

373

733

31 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

126

123

249

32 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

54

67

121

33 ΛΑΡΙΣΗΣ

618

774

1.392

34 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

181

173

354

35 ΛΕΣΒΟΥ

186

242

428

36 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

21

32

53

37 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

377

444

821

38 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

125

162

287

39 ΞΑΝΘΗΣ

199

217

416

40 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3.302

3.934

7.236

41 ΠΕΛΛΗΣ

91

89

180

42 ΠΙΕΡΙΑΣ

145

159

304

43 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

118

148

266

44 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

157

202

359

45 ΡΟΔΟΠΗΣ

135

196

331

46 ΣΑΜΟΥ

100

160

260

47 ΣΕΡΡΩΝ

107

126

233

48 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

56

89

145

49 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

219

254

473

50 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

46

74

120

51 ΦΩΚΙΔΟΣ

19

31

50

52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

56

61

117

53 ΧΑΝΙΩΝ

377

470

847

54 ΧΙΟΥ

105

155

260

ΣΥΝΟΛΟ

55.759

67.251

123.010

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια προέλευσης

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4.167

4.978

9.145

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

263

394

657

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.489

1.841

3.330

04

ΑΡΤΗΣ

2.254

2.530

4.784

05

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

705

813

1.518

06

Β’ ΑΘΗΝΩΝ

1.090

1.309

2.399

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

148

148

296

08 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

214

257

471

09 Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

158

171

329

10 ΑΧΑΪΑΣ

1.063

1.369

2.432

11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

284

415

699

12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

814

915

1.729

13 ΔΡΑΜΑΣ

811

1.024

1.835

14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

807

1.044

1.851

15 ΕΒΡΟΥ

1.780

2.089

3.869

16 ΕΥΒΟΙΑΣ

568

806

1.374

17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.171

1.301

2.472

18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

316

403

719

19 ΗΛΕΙΑΣ

2.159

2.668

4.827

20 ΗΜΑΘΙΑΣ

278

361

639

21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.141

1.307

2.448

22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.309

1.357

2.666

23 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

741

935

1.676

24 Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

235

308

543

25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3.841

3.961

7.802

26 ΚΑΒΑΛΑΣ

855

1.028

1.883

27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2.031

2.329

4.360

28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

261

331

592

29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.013

1.176

2.189

30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

899

1.117

2.016

31 ΚΙΛΚΙΣ

454

657

1.111

32 ΚΟΖΑΝΗΣ

1.114

1.190

2.304

33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

421

575

996

34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.223

1.706

2.929

35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.078

1.407

2.485

36 ΛΑΡΙΣΗΣ

815

1.067

1.882

37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

705

860

1.565

38 ΛΕΣΒΟΥ

1.837

2.212

4.049

39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ

524

613

1.137

40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

556

766

1.322

41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.360

3.191

5.551

42 ΞΑΝΘΗΣ

419

515

934

43 ΠΕΛΛΗΣ

462

622

1.084

44 ΠΙΕΡΙΑΣ

315

396

711

45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.357

1.515

2.872

46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

901

1.072

1.973

47 ΡΟΔΟΠΗΣ

381

447

828

48 ΣΑΜΟΥ

541

751

1.292

49 ΣΕΡΡΩΝ

1.894

2.202

4.096

50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.412

1.644

3.056

51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

957

1.265

2.222

52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ

317

373

690

53 ΦΩΚΙΔΟΣ

580

756

1.336

54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

338

504

842

55 ΧΑΝΙΩΝ

1.147

1.320

2.467

56 ΧΙΟΥ

786

940

1.726

ΣΥΝΟΛΟ

55.759

67.251

123.010