ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2024
– Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφίων –
Για την εφαρμογή Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφίων πατήστε τον σύνδεσμο:

https://candidatesportal.ypes.gov.gr/

Εγχειρίδιο Χρήσης
Αριθ. Εγκυκλίου 335 (33156/05-04-2024)
Πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης υποψηφίων συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν:

– για θεσμικά ζητήματα, τηλ.:  213 136 1414

– για τεχνική υποστήριξη, τηλ.:

213 136 1195, 213 136 1158, από 08:00 έως 15:00

213 136 1357, 213 136 1140, από 12:00 έως 19:00

213 136 1352, 213 136 1140 από 18:00 έως 24:00

email:   candidates-support@ypes.gr