ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 09 Μάιος 2021
Ανακοινώσεις - Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Πληροφορίες για τους Ετεροδημότες

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
Συνοπτική παρουσίαση

Ορισμός ετεροδημότη

Ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Π.χ. δημότης του Δήμου Καβάλας που διαμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους υποψηφίους της εκλογικής Περιφέρειας Καβάλας.

Πότε λειτουργεί ο θεσμός

Μόνο στις εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο,το Ευρωκοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα.

Πως λειτουργεί ο θεσμός

 • Ο ετεροδημότης που επιθυμεί να ψηφίσει στο τόπο διαμονής του υποβάλλει στο δήμο διαμονής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
 • Με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν καταρτίζονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών.

Που ψηφίζουν οι Ετεροδημότες

Με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι ετεροδημότες ψηφίζουν:

 • Στις ευρωεκλογές, στα κοινά εκλογικά τμήματα του τόπου διαμονής τους (μαζί με τους λοιπούς εκλογείς της περιφέρειας όπου διαμένουν)
 • Στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές (εθνικές και ευρωεκλογές την ίδια μέρα) σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών που συστήνονται μόνο στις πρωτεύουσες των νομών με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών

Συστήνονται μόνον για τις Εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές και διακρίνονται σε:

 • μεικτά, όπου στο ίδιο τμήμα ψηφίζουν ετεροδημότες προερχόμενοι από περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες,
 • αμιγή όπου στο ίδιο τμήμα ψηφίζουν ετεροδημότες προερχόμενοι από μια εκλογική περιφέρεια.

Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος

 • Ο ετεροδημότης ψηφίζει μόνο στον τόπο διαμονής του και όχι δυνητικά και στον τόπο βασικής του εγγραφής
 • Ειδικά στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές σε περίπτωση που σε μια Εφετειακή περιφέρεια (περιλαμβάνει 2 ή περισσότερους νομούς που υπάγονται στο ίδιο εφετείο) δεν συγκεντρώνονται 40 τουλάχιστον ετεροδημότες προερχόμενοι από την ίδια εκλογική περιφέρεια, οι εκλογείς αυτοί δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σαν ετεροδημότες αλλά θα ψηφίσουν μόνο στον δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι. Οι εκλογείς αυτοί θα ενημερωθούν έγκαιρα προκειμένου να μεταβούν στο τόπο βασικής εγγραφής τους.

Πως ο ετεροδημότης εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Υποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται:

 • Είτε στο δήμο διαμονής
 • Είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που θα την προωθήσει στον δήμο διαμονής
  • Ο πολίτης έχει την δυνατότητα, εφ’όσον έχει πρόσβαση στο ιντερνετ να συμπληρώσει και εκτυπώσει την αίτηση, είναι όμως υποχρεωμένος να την υποβάλλει στο δήμο διαμονής του ή σε ΚΕΠ.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκλογέα είτε εμφάνιση νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή).
  • Ο ετεροδημότης που είναι ήδη γραμμένος σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών ενός δήμου όπου διέμενε παλαιότερα μπορεί με νέα αίτηση του να ζητήσει την εγγραφή του σαν ετεροδημότης στο δήμο που διαμένει τώρα.
  • Εκλογείς που υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς ετεροδημοτών μετά την τελευταία πριν από τις εκλογές αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων δεν ψηφίζουν σαν ετεροδημότες.

Πως ο ετεροδημότης διαγράφεται από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ο ετεροδημότης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να ζητήσει με αίτησή του την διαγραφή του από αυτούς προκειμένου να ψηφίζει πάλι στο δήμο της βασικής του εγγραφής.

Εκλογείς που υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών μετά την τελευταία πριν από τις εκλογές αναθεώρηση ψηφίζουν στις εκλογές αυτές σαν ετεροδημότες.

Ψηφοφορία Δημοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Μετά την θεσμοθέτηση της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών και στις Εθνικές Εκλογές οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα ψηφίζουν πλέον στον τόπο διαμονής τους σαν ετεροδημότες ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Οι Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα Σώματα ασφαλείας ψηφίζουν είτε στον τόπο της βασικής τους εγγραφής είτε στον τόπο όπου υπηρετούν με ειδικές καταστάσεις.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης (HTML)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
μέσω Internet

(Αφορά την συμπλήρωση Αίτησης μέσω ΚΕΠ)

 

ΥΠΕΣ-ΔΗΔ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2019


Υποβολή Αίτησης Ετεροδημοτών

Η Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ετεροδημοτών συντελείται σε 4 βήματα:

 1. Αναζήτηση, όπου γίνεται η αναζήτηση της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του πολίτη-εκλογέα με την βοήθεια κάποιων στοιχείων ταυτότητας.
 2. Αποτελέσματα, όπου εμφανίζεται μία ή περισσότερες εγγραφές εκλογέων, που ανταποκρίνονται στα στοιχεία, που δόθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Από αυτές (εάν είναι περισσότερες της μίας) επιλέγεται αυτή, που ταιριάζει στον πολίτη, που ζητά να υποβάλλει αίτηση (με βάση και τα στοιχεία του Α.Δ. Ταυτότητας του).
 3. Συμπλήρωση Αίτησης, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία διαμονής του εκλογέα. Εξυπακούεται ότι συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της δ/νσης διαμονής (υποχρεωτικά οδός και αριθμός εφ’ όσον υπάρχουν), ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή του στο εκλογικό διαμέρισμα, που πρέπει.
 4. Εκτύπωση Αίτησης.
  Προσοχή: εάν η αίτηση δεν εκτυπωθεί σε αυτό το βήμα δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης της αίτησης αργότερα για εκτύπωση, αλλά πρέπει να επαναληφθεί όλη η διαδικασία υποβολής από την αρχή.

ΒΗΜΑ1: Αναζήτηση Ετεροδημότη

Η αναζήτηση γίνεται:

 • είτε με ΕΕΑ
 • είτε με επώνυμο, όνομα (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες)*, όνομα πατέρα (τουλάχιστον 2 χαρακτήρες)*, Έτος γέννησης

«κλικ» στο πλήκτρο «Αναζήτηση» , όπως δείχνει το βελάκι

*Η χρήση 2 μόνο χαρακτήρων διευκολύνει σε περίπτωση μικρών διαφορών στην αναγραφή των ονομάτων (κυρίου και πατέρα), αλλά μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση περισσότερων της μιας εγγραφών, οπότε χρειάζεται προσοχή στην επιλογή της σωστής.

ΒΗΜΑ2: Αποτελέσματα Αναζήτησης
Εμφανίζονται τα στοιχεία του εκλογέα βάσει των στοιχείων, που δόθηκαν στο προηγούμενο Βήμα.

Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης φέρει περισσότερους από ένα εκλογείς, τότε μετακινώντας το scrollbar προς τα κάτω εμφανίζονται όλοι και η επιλογή γίνεται ανάλογα με τα στοιχεία της ταυτότητας.

Με «κλικ» στο πλήκτρο «Υποβολή Αίτησης Ετεροδημότη» , όπως δείχνει το βελάκι, εμφανίζεται το επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ3: Συμπλήρωση Αίτησης

Εμφανίζεται δεξιά μία οθόνη καταχώρησης των στοιχείων διαμονής του ετεροδημότη

Ο τύπος της αίτησης είναι:

 • Νέα Αίτηση
 • Διόρθωση
 • Διαγραφή

Υποχρεωτικά πεδία: Δήμος Διαμονής, Πόλη-Περιοχή, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία «κλικ» στο πλήκτρο «Καταχώρηση Αίτησης», όπως δείχνει το βελάκι και εμφανίζεται το επόμενο βήμα.


ΒΗΜΑ 4: Εκτύπωση Αίτησης

Εμφανίζεται σε προεπισκόπηση η αίτηση του ετεροδημότη και «κλικ» στο πλήκτρο «Εκτύπωση Αίτησης» , όπως δείχνει το βελάκι.

Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί δύο φορές, έτσι ώστε να δοθεί η μία στον ετεροδημότη και η άλλη στον Δήμο Διαμονής.

Σημείωση: Η αίτηση έχει δύο αριθμούς πρωτοκόλλου, ο πρώτος (παραλαβής) είναι για τα ΚΕΠ, ο δεύτερος είναι για τον ΟΤΑ.