ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1995 Αρ.4394 ΣτΕ 1995_4394
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.1657 ΣτΕ 1995_1657
Δικαστική Απόφαση
1993 Αρ.1273 ΣτΕ 1993_1273
Δικαστική Απόφαση
1992 Αρ.1816 ΣτΕ 1992_1816
Δικαστική Απόφαση
1991 Αρ.2297 ΣτΕ 1991_2297
Δικαστική Απόφαση
1991 Αρ.2294 ΣτΕ 1991_2294
Δικαστική Απόφαση
1991 Αρ.2292 ΣτΕ 1991_2292
Δικαστική Απόφαση
1987 Αρ.228 ΣτΕ 1987_228
Δικαστική Απόφαση
1986 Αρ.1401 ΣτΕ 1986_1401
Δικαστική Απόφαση
1 223 224 225