ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΛΥΓΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΣΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, με καθήκοντα Δημοσιογράφου
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 19
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) – με καθήκοντα ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕ 8 Αποσπασμένη συνεργάτιδα από Υπουργείο Πολιτισμού
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 18
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από την Εθνική Άρχη Διαφάνειας
ΤΣΩΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 11
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.