ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών – με καθήκοντα ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το Υπουργείο Εργασίας & ΚοινωνικήςΑσφάλισης
ΑΡΤΣΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 14
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το Υπουργείο Εξωτερικών
ΚΟΥΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 9
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από την Α.Α.Δ.Ε.
ΜΗΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ