ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΗΝΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΤΕΡΕΖΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)