ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΩΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΕΡΕΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)