ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΗΝΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΑΓΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 8
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑTΙΔΑ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕ 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑTΙΔΑ από το Υπουργείο Υποδομων και Μεταφορών