ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το Δήμο Δάφνης-Υμηττού – με καθήκοντα ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕ 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από ΣΤΑΣΥ ΑΕ
ΛΙΑΓΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
ΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕ 12
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από Δήμο Πόρου
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 ΜΠΟΒΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ