ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕ 17 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΡΙΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΨΥΧΑΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕ 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΡΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕ 5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ από τα ΕΛΤΑ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕ 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΝΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕ 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ από ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ